Layan Sebentar

Followers

Friday, April 20, 2012

Guru Profesional


 Kemahiran profesional bermaksud seseorang itu mempunyai kemahiran dan pakar dalam bidang yang diceburinya. Seseorang yang memiliki kemahiran profesional mampu melaksanakan tugasnya tanpa banyak masalah yang timbul. Bagi seseorang yang profesional, dia bukan hanya mahir dalam bidang yang diceburinya, malah juga mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang lain.   Selain daripada memiliki sijil kelayakan kemahiran ikhtisas yang diikhtiraf, guru juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam banyak aspek, bukan sahaja mata pelajaran yang diajarnya.

Bertanggungjawab dan memberikan perkhidmatan yang bermutu tinggi.Terlatih dan mahir dalam tugas-tugas mengajar dan membimbing murid-murid.

Tiga bidang ilmu yang diperolehi dari kemahiran belajar melibatkan penggunaan mental iaitu:

  • Bidang kognitif
  • Bidang afektif
  • Bidang psikomotor
Ciri guru yang menguasai kemahiran profesional berfikir
  • Dapat menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah.
  • Mahir dalam penyusunan maklumat, konsep atau idea.
  • Berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru terutamanya dalam pengajaran.
Peranan guru sebagai pemudahcara
Memberi bimbingan, motivasi dan menggerakkan murid-murid dalam kelasnya agar menjalankan serta mengikuti aktiviti pembelajaran.

Memastikan penggunaan strategi pengajaran berpusatkan murid dan berpusatkan bahan belajar.


Kemahiran menggurus bilik darjah oleh guru.

1. Pengurusan rutin bilik darjah

• Kemahiran tersebut termasuklah menanda jadual kedatangan murid setiap hari persekolahan, mengutip yuran yang dikenakan kepada murid-murid, menyemak keadaan fizikal bilik darjah dan sebagainya.


2. Pengurusan peraturan-peraturan bilik darjah

• Guru harus menyediakan dan mengurus peraturan-peraturan yang perlu ada di dalam bilik darjah. Kita juga harus memastikan murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu.

• Memberi ganjaran atau hukuman yang setimpal sekiranya murid-murid melanggar peraturan juga merupakan salah satu kemahiran yang perlu dalam kemahiran mengurus peraturan-peraturan bilik darjah.

Penggunaan komputer dalam pendidikan.

Tiga bidang komputer dalam konteks pendidikan ialah:

1. Komputer Membantu Pendidikan (CAE)

• Iaitu penggunaan sistem komputer yang akan digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar semasa proses pengajaran serta membantu mencapai objektif pelajaran.

2. Komputer Membantu Pengajaran (CAI)

• Merupakan penggunaan teknologi dan sistem komputer dalam proses pengajaran. Aplikasi komputer digunakan oleh pelajar terutamanya ketika mengikuti pelajaran terancang atau penggunaan modul-modul pengajaran.

3. Komputer mengurus pengajaran (CMI)

• Penggunaan teknologi dan sistem komputer bagi tujuan mengumpul maklumat data dan menganalisis serta menilai keberkesanan pengajaran di bilik darjah.

Dua kemahiran profesional yang perlu dikuasai oleh guru untuk meningkatkan mutu perkhidmatan.
1. Kemahiran Belajar

• Guru hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran dari semasa ke semasa.

• Oleh yang demikian, guru haruslah mempunyai kemahiran belajar agar dapat menerima ilmu pengetahuan dengan sempurna. Sekiranya seseorang itu telah memiliki pelbagai kemahiran dan pengetahuan hasil daripada pembelajarannya, maka dia akan dapat menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain khususnya murid-murid.

2. Kemahiran Merancang

Guru yang mempunyai kemahiran merancang sebelum melaksanakan pengajaran akan berupaya memilih bahan-bahan pengajaran yang sesuai, memilih strategi dan kaedah mengajar serta dapat merancang aktiviti pengajaran yang sistematik.

Sekiranya guru dapat merancang pengajarannya dengan baik, ini akan menjamin keberkesanan pengajaran tersebut dan seterusnya meningkatkan mutu perkhidmatannya.

P/S***Sebagai seorang guru....aku selalu berusaha untuk memenuhi ciri-ciri di atas.

1 sudi komen N3 Cikgu Tie:

fairus said...

PERGURUAN ITU SENDIRI MERUPAKAN KERJAYA PROFESIONAL.. NAMUN GURU PERLU LEBIHKAN PERHATIAN SEBAGAI PENDIDIK BERBANDING EJEN INSURANS, MLM, BERNIAGA EMAS DAN LAIN2..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Sila klik dan layan sebentar!

Sahabat Online 3

Ikan Ajaib Yang Tak Pernah Kenyang Jika Diberi Makan.

Jangan Lupa Tolong Beri Makan Ikan Ajaibku Yang Selalu Lapar ini!

Bacaan Ayat-ayat suci